MSDS (SDS) ve e-SDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

ANA SAYFA / MSDS (SDS) ve e-SDS HAZIRLAMA HİZMETLERİ

MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu kimya sanayinde çok önemli bir yer tutar. Ürettiğiniz ya da ithal ettiğiniz tüm ürünlere ait MSDS‘lerinizi (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / Material Safety Data Sheet) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlıyor, ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait MSDS’lerinizi Türkçe’ye tercüme ediyoruz.


Konu ile ilgili her türlü teknik desteği vermek, firmanızın ihtiyaçlarını gidermek ve ayrıca konuya yakın ilgili diğer konularda da boşlukları doldurmak amacı ile hizmetinizdeyiz.


Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasal maddeyi kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.


Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Güvenlik Bilgi Formları, 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır. Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması esnasında sınıflandırmada ise Avrupa CLP tüzüğüne büyük ölçüde uygun olarak yayınlanmış olan 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri esas alınır.


MSDS’lerin (MSDS Formlarının) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.


Güvenlik bilgi formları, TÜRKAK tarafından akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmiş kişilerce hazırlanır. İthalatçı, ithal edilen madde ve karışımların güvenlik bilgi formlarını aynı niteliğe sahip kişilere hazırlatır.


MSDS formlarıyla ilgili her türlü sorularınızı ve merak ettiklerinizi, bize ulaşıp, tecrübeli uzman kadromuzdan destek alıp, öğrenebilirsiniz.
Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.