HER DİLDE MSDS (SDS) HAZIRLAMA VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ

ANA SAYFA / HER DİLDE MSDS (SDS) HAZIRLAMA VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Güvenlik Bilgi Formları, 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanır.


Söz konusu yönetmeliği 27. Maddesinin (5.) fıkrası “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak temin edilir.” demektedir. 


Dolayısı ile ithalatçı, üreticiden temin ettiği yabancı dildeki MSDS (SDS)’lerini Türkçeye çevirtmek zorundadır.


MSDS Hazırlama olarak, firmaların ellerindeki her dildeki MSDS (SDS)’lerini Türkçeye çeviriyor, güncel mevzuata uygun hale getiriyoruz.


Türkçe dışındaki MSDS (SDS)’lerin hazırlanmasında ise o ülkenin tabi olduğu mevzuat esas alınmaktadır.


Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.