KKDİK DANIŞMANLIĞI

ANA SAYFA / KKDİK DANIŞMANLIĞI

KKDİK, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Yönetmeliği’nin kısaltmasıdır. Yönetmelik 23 Haziran 2017 itibariyle 30105 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.  Bu yönetmelik, Türkiye’de üretilen ya da ithal edilen 1 ton/yıl ve üzeri kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını düzenlemek amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemeyi ifade eder. KKDİK, AB’nin REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) düzenlemesi ile uyumlu olarak oluşturulmuş bir düzenlemedir.

KKDİK, kimyasal maddelerin çevre ve insan sağlığına olan etkilerini değerlendirmeyi, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımını kısıtlamayı ve izin verilen kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlar. Bu düzenleme, kimyasal maddelerin üreticileri ve ithalatçıları için kayıt yükümlülükleri getirir ve tehlikeli kimyasal maddelerin kontrol altına alınmasını sağlar.

Firmamız, çevresel ve kimyasal alandaki ulusal ve uluslararası düzenlemelerde uzmanlaşmış olup KKDİK yönetmeliği kapsamında yetkin hizmet sunarak firmaların Türkiye pazarlarındaki gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı olur.