MSDS (SDS) GÜNCELLEME HİZMETLERİ

ANA SAYFA / MSDS (SDS) GÜNCELLEME HİZMETLERİ

23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK)’in 64. Maddesi gereği 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkacaktır. Dolayısı ile tüm güvenlik bilgi formlarının KKDİK yönetmeliğine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

MSDS Hazırlama olarak, firmalara, ellerindeki “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanmış olan tüm MSDS’lerini, KKDİK Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için destek vermektedir.”

Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.