MSDS (SDS) DANIŞMANLIĞI

ANA SAYFA / MSDS (SDS) DANIŞMANLIĞI

Güvenlik Bilgi Formları, 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik esas alınarak hazırlanır.


Söz konusu yönetmeliğin 27. Maddesinin (5.) fıkrası “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak temin edilir.” demektedir. MSDS Hazırlama, firmalara MSDS Danışmanlığı desteği vermekte, firmaların ürün gamlarındaki tüm madde ve karışımların, firma dışına çıkmadan ve gününde hazırlanması konusunda hizmet vermektedir. Firmalar ile yapılan uzun süreli sözleşmelerle de, herhangi bir ürünün sınıflandırma şartları izlenmekte, herhangi bir değişiklikte firma uyarılarak MSDS'in güncelliği sağlanmaktadır.


Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.


Konu ile ilgili bir telefonunuz yeterlidir.