MSDS DANIŞMANLIĞI

ANA SAYFA / MSDS DANIŞMANLIĞI

Güvenlik Bilgi Formları, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” esas alınarak hazırlanır.


Söz konusu yönetmeliğin 7. Maddesinin (4.) fıkrası “Güvenlik bilgi formu Türkçe olarak hazırlanır.” demektedir. 


MSDS Hazırlama, firmalara MSDS Danışmanlığı desteği vermekte, firmaların ürün gamlarındaki tüm madde ve karışımların, firma dışına çıkmadan ve gününde hazırlanması konusunda hizmet vermektedir. Firmalar ile yapılan uzun süreli sözleşmelerle de, herhangi bir ürünün sınıflandırma şartları izlenmekte, herhangi bir değişiklikte firma uyarılarak MSDS'in güncelliği sağlanmaktadır.


Bunun için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail atın, biz sizi arayalım.


Konu ile ilgili bir telefonunuz yeterlidir.