GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA / GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİMLERİ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ (ONLINE)

13 Aralık 2014 tarihli,  29204 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümlerine göre Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” eğitimleri Online” olarak düzenlenmektedir.

Online eğitim zoom uygulaması üzerinden gerçekleşmektedir.

3 kitaptan oluşan eğitim dokümanı seti, eğitim öncesi katılımcılara kargo ile gönderilmektedir.  

Eğitim Saatleri 09:00-17:30 arasındadır.

Eğitimler en az 3 kişilik katılım halinde açılmaktadır.

Katılıcılara bir katılım formu gönderilmekte kayıt olmaları sağlanmaktadır.


Eğitim Konuları:

§  Kimyasalların Yönetimi

§  Güvenlik Bilgi Formu mevzuatı

·         Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 

·         Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA) 

§  Madde ve Karışımların SEA çerçevesinde Sınıflandırması

§  Güvenlik Bilgi Formu için ADR Uygulaması 

§  Güvenlik Bilgi Formu için SEA ve ADR’ye göre sınıflandırma

§  Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin Gereklilikler

§  SEA Çerçevesinde Uygulama Çalışmaları

Firmamız tarafından düzenlenen Online Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” eğitimlerine katılmak için msds@msdshazirlama.com'a mail atabilir, 0 542 800 69 45 no.lı telefonumuzu arayabilirsiniz.

Eğitimde sizi de aramızda görmek isteriz. 

 

Eğitimden sonra gerçekleştirilmesi gereken yeterlilik sınavları, anlaşmalı olduğumuz, bir akredite kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yeterlilik sınavı soruları; çoktan seçmeli ve klasik olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınav konuları ve puanlaması şöyledir;

BİRİNCİ BÖLÜM

Çoktan şeçmeli (en az 4 şıklı) 15 sorudan oluşur. Çoktan seçmeli soruların konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması Tablo-1’de yer almaktadır. Puanlamada sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar doğru cevabı götürmez.

Tablo 1. Yeterlilik Sınavı Test Sorularının konu başlıklarına göre soru sayıları ve puanlaması

 

Test Sorusu Konu Başlıkları

Soru Sayısı

Puan

Toplam Puan

Mevzuat

5

2

10

Güvenlik bilgi formu bilgileri

2

2

4

Sınıflandırma bilgisi

6

2

12

Taşımacılık bilgisi

2

2

4

                                                              TOPLAM PUAN

30İKİNCİ BÖLÜM

En az 7 alt sorudan oluşan 1 adet güvenlik bilgi formu hazırlamaya ilişkin klasik sorudur. Bu bölüm toplamda 70 puandır.

Yeterlilik sınavına, aşağıda yer alan kriterleri karşılayan adaylar katılabilirler:

a) Lise mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az beş yıl çalışmış olanlar,

b) Kimya teknik lisesi, kimya meslek lisesi ve benzeri liselerden mezun olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az iki yıl çalışmış olanlar,

c) Kimya ön lisans mezunu olup kimya sektörü üretim, laboratuvar, kalite kontrol ve benzeri bölümlerde en az bir yıl çalışmış olanlar,

ç) Mühendislik ve eczacılık fakültelerinden, fen veya fen-edebiyat fakültelerinin kimya, biyoloji veya fizik bölümlerinden mezun olanlar,

d) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmış olanlar.

 

Firmamız tarafından düzenlenen Online Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” eğitimlerine katılmak için msds@msdshazirlama.com adresine mail atabilir, 0 542 800 69 45 no.lı telefonumuzu arayabilirsiniz.

 

GÜVENLİK BİLGİ FORMU OKUMA EĞİTİMİ:

Güvenlik Bilgi Formları kimyasalın kimliği olarak bilinir. Dolayısı ile kimya, tekstil, otomotiv, metal vb. sektörler maruz kaldıkları riskleri belirmek ve önlemler almak için Güvenlik Bilgi Formlarındaki bilgileri anlamak zorundadırlar. Kullanım şartlarında ise bu konuda bir maruziyet ve bunun sonucunda bir iş kazası ile karşılaşmamak için önlem almalıdırlar. İş güvenliği uzmanı, çevre danışmanı, tehlikeli madde güvenlik danışmanı, işyeri hekimi gibi bir çok uzman çalışmalarına girdi olarak aldığı bu dokümanı güncel, doğru ve etkin olarak okuyabilmelidir. "GÜVENLİK BİLGİ FORMU OKUMA EĞİTİMİ" kimyasal kullanıcıları için düzenlenmiş bir eğitimdir.

Bu eğitimde, malzeme kullanımıyla ilgili tehlikelerle ilgili bilgiler anlatılmaktadır. Eğitim sonunda bir Güvenlik Bilgi Formunun bölümlerini anlayarak, maruziyet ve yaralanma riskini azaltmak için uygun önleyici ve koruyucu önlemleri almak ile ilgili bir donanıma sahip olacaksınız.

Acil müdahale önlemleri için bir SDS'yi nasıl okuyacağınız konusunda bilgi arıyorsanız, bu eğitime mutlaka katılmalısınız.

Bu eğitim kimyasal yönetim sistemi yöneten, kimyasallar ile çalışma konusunda önlem faaliyetleri düzenleyen kişilerin katılımını hedefleyen bir eğitimdir. Eğitim süresi 1 gündür.

§    Kimyasalların Yönetimi

§    Güvenlik Bilgi Formu mevzuatı

§    Madde ve Karışımların Sınıflandırması

§    Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması İçin Gereklilikler

§    Atölye Çalışmaları

Firmamız "GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ" ile ilgili de hizmet vermektedir. Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi süresi 3 gündür.Firmamız tarafından düzenlenen Online Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı” eğitimlerine katılmak için msds@msdshazirlama.com adresine bir mail mail atabilir, 0 542 800 69 45 no.lı telefonumuzu arayabilirsiniz.Konu ile ilgili bir telefonunuz yeterlidir.